top of page
ikon primærkontakt.png

PRIMÆRKONTAKT

MANUELLTERAPEUTER OG KIROPRAKTORER ER PRIMÆRKONTAKTER

I 2006 ble manuellterapeuter og kiropraktorer primærkontakter. Det vil si at de kan undersøke og behandle pasienter uavhengig av henvisning fra lege. De kan henvise pasienter videre til legespesialister eller til andre undersøkelser, eller til fysioterapi. De kan også henvise til røntgen, MR og CT.

PRIMÆRKONTAKTEN KAN SYKEMELDE

Primærkontakten kan sykemelde pasienter med plager eller skader i muskel- og skjelettsystemet i inntil 12 uker. Vi deltar i dialogmøte hos pasientens arbeidsgiver, hvis pasienten blir langtidssykemeldt. Målet med møtet er å finne løsninger i virksomheten som kan hjelpe den sykemeldte tilbake i arbeid.

 

Fordelen med dette er et sikrere undersøkelsesresultat og en raskere og mer effektiv behandling av pasienten.

Manuellterapeuter/Kiropraktorer samarbeider med annet helsepersonell i kommunehelsetjenesten, på sykehus, pårehabiliteringssentre og ved trygdemedisinske poliklinikker.

bottom of page