top of page

BARNEFYSIOTERAPI

Vi tar i mot henvendelser og tilbyr fysioterapi både individuelt og i grupper i alderen 0-18 år. Dette innbefatter vurdering, observasjoner, veiledning, behandling og oppfølging  både individuelt og i grupper. Vi behandler barn med ulike diagnoser og problemstillinger.

Fysioterapeuten tilrettelegger barn og unges omgivelser for å fremme god helse. Fysioterapeuten medvirker til tiltak som fremmer et godt fysisk og psykososialt miljø i barnehage, skole, institusjon, SFO, fritid og hjem.

HVA GJØR VI?

Undersøker barn for å vurdere  om barnets  bevegelser er påfallende og/eller om den motoriske utviklingen er forsinket i forhold til hva en forventer av barn på denne alderen?

Tilrettelegge omgivelsene i hjemmet, barnehagen eller skolen for at barnet skal fungere best mulig ut fra sine forutsetninger.

Veilede foreldre og personell i barnehage eller skole for at de skal kunne gi best mulig stimulering av barnet i hverdagen.

Stimulere barnet gjennom lek til motorisk aktivitet med vekt på bevegelsesglede, koordinasjon, styrke og balanse.

Utfører behandling i form spesielle behandlingsteknikker ut fra diagnose og funn.

Deltar i samarbeidsmøter og utarbeider mål sammen med foreldre og andre instanser rundt barnet.

Samarbeider med 1. og 2 linjetjenesten og med de det vil være naturlig å samarbeide med.

VANLIGE DIAGNOSER HOS BARN OG UNGE SOM KAN BEHANDLES AV BARNEFYSIOTERAPEUT:

Deformiteter av føtter

Nyfødte med tilpasningsvansker

Skjev nakke/torticollis

Motoriske problemer

Cerebral parese og andre nevrologiske lidelser

Psykisk utviklingshemming

Hoftelidelser/hofteleddsdysplasi og andre ortopediske lidelser

Stress og hodepine

Såletilpassing

Lungesykdommer og astma

Revmatiske sykdommer

Følgetilstander etter ulykker

Ulike syndromer

Psykiske vansker

Oppfølging av premature / dysmature barn

bottom of page