top of page

Egil Fjellheim
Spesialist i Manuellterapi

Egil er manuellterapeut og daglig leder ved klinikken. Han ble utdannet fysioterapeut ved Universitetet i Tromsø i 2000. Han startet Moheia fysikalske senter i Mo i Rana. Siden har senteret utviklet seg igjennom betydelig videreutdanning, kompetanseheving og samhandling i og utenfor klinikken. 

 

Egil har videreutdanning og klinisk mastergrad i manuellterapi ved Universitetet i Bergen (UIB) fra 2012. Han har også vært veileder i manuellterapi med engasjement fra Universitetet i Bergen. 

Egils interessefelt er hovedsaklig undersøkelse av muskel- og skjelettplager innen idrett-, fritids- og yrkesrelaterte skade. For å kunne treffe en best mulig diagnose og ved behov benytter Egil Ultralydscan i tillegg til klinisk undersøkelse.

"Er diagnosen korrekt, er ofte tiltakene tydelige. Grunnlaget for optimal rehabilitering er etablert"

Egil er Manuellterapeut med tilleggsutdanning innen injekjonsbehandling. I  samarbeid med lege utfører han injeksjoner, samt påser tett oppfølging før og etter injeksjonen(e).

bottom of page