top of page
ikon fysioterapi 1.png

FYSIOTERAPI

Fysioterapi er en klinisk virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig autorisasjon og kompetanse innenfor forebygging og behandling av muskel- og skjelettplager. Vi har har kunnskap om kroppen (anatomi, fysiologi, nevrologi m.m.) og dens behov og muligheter for bevegelse.

Ved første konsultasjon gjennomgåes sykehistorie og fysioterapeuten foretar en funksjonsundersøkelse, som skaper grunnlaget for videre oppfølging. En førstegangskonsultasjon har som regel en varighet på 60 min.

Målsettingen vår er å skap endring og god bevegelse for å lindre smerte og opprettholde eller bedre funksjonsevnen.

Behandlingen kan bestå av endringsfokusert samtaler, øvelser og ulike beh. teknikker.
Vi tar i mot pasienter med og uten henvisning fra lege.

HVA BEHANDLER VI?

Idrettskader

Belastningslidelser

Pre- og postoperativ behandling

Bekkenløsning

Smerter

Hodepine

Nevrologiske lidelser

Reumatiske lidelser

Hensikten med en arbeidsplassvurdering er å kartlegge ergonomiske forhold på arbeidsplassen. Vurderingen gjennomføres av fysioterapeut/manuellterapeut/kiropraktor med god kompetanse innenfor hvilke risikoforhold på en arbeidsplass, som kan medføre belastningsplager i muskel- og skjelettapparatet på kort eller lang sikt.

Oppdraget kan inkludere en funksjonsundersøkelse og besøk på arbeidsplassen for å vurdere mulige tilretteleggingstiltak som kan føre til at arbeidet kan gjenopptas helt eller delvis eller forebygge sykefravær.

Vi kan utføre kartlegging og tilpasning av arbeidsutstyr, arbeidsplass og arbeidsstilling, samt komme med forslag til tiltak og forbedringer. Vi kan også tilby ulike tester innen kondisjon og muskelkraft. Tilby bedriften veiledning av individuelle treningsprogram og/eller gruppetrim.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker en prat for hvordan du kan vedlikeholde eller forbedre arbeidsmiljøet på din arbeidsplass.

 

- Hvem kan ta initiativ til arbeidsplassvurderingen?

Alle kan ta initiativ til arbeidsplassvurderingen – arbeidstakeren selv, arbeidsgiver, behandlende fysioterapeut, lege eller NAV i sin oppfølging av den sykmeldte. Ordningen er en frivillig ordning og forutsetter at den sykmeldte selv er interessert.

Målet med en arbeidsplassvurdering vil være å kartlegge hva den enkelte greier å gjøre, samt se på hva som skal gjøres for å hindre sykemelding eller for å få den ansatte tilbake i jobb. Så en arbeidsplassvurdering vil helt klart være til stor nytte for sykefraværsarbeidet i din bedrift!

ARBEIDSPLASSVURDERING

bottom of page