top of page

INJEKSJON CELLULAR MATRIX OG A-PRP

CELLULAR MATRIX ®

Cellular Matrix fra Regenlab, er en patentert og moderne injeksjonsbehandling der PRP (platerikt plasma) kombineres med Hyaluronsyre i samme injeksjon. Som pasient vil man oppnå stor smertereduksjon, mindre væskedannelse og få økt livskvalitet ved mild til moderat artrose. Effekten vil gi pasienten mulighet til å gjenoppta trening og aktiviteter som tidligere var smertefullt eller umulig. 

unnamed.png

Cellular Matrix ® fra RegenLab, er en blanding av A-PRP med Hyaluronsyre, som er ment til behandling av mild til moderat artrose. Produktet fremstilles ved at en venøs blodprøve på 10ml, sentrifugeres i en beholder som inneholder en patentert seperasjons-gel, antikoagulant og Hyaluronsyre. CellularMatrix injiseres så intraartikulært i leddet. 

Hyaluronsyre er en viktig komponent i bindevevet og er blant annet ansvarlig for trykkabsorbering i ledd. Sammensetningen av PRP og HA i Cellular Matrix, skal smøre leddet samt optimalisere brusk og vev gjennom HA sin kapasitet til å binde væske og dermed PRP. Dette vil ha best effekt hos pasienter med mild til moderat artrose.  Flere nyere studier (2019) kunne bevise at Cellular matrix (PRP-HA) hadde en betydelig bedre effekt på både smerte og funksjonalitet hos pasienter med artrose enn kun hyaluronsyre alene. RegenLab har FDA og CE godkjenning, og over 2 million pasienter er behandlet med deres PRP systemer i USA, Europa og Asia.  

 

Ny fransk multisenterstudie viser at 87% av pasientene med kne arthrose som tidligere har hatt svakt utbytte av HA alene, fikk signifikant smertereduksjon og sterk funksjonsforbedring.  Cellular Matrix ® inneholder en antikoagulant (natriumsitrat, PH7, isotonisk), slik at produktet kan fremstilles og injisere i sitt eget tempo, uten å bekymre seg for at væsken skal koagulere. Antikoagulanten sørger for at koagulasjonsprosessen utsettes i 1- 2t, noe som gir behandler god tid på prosedyren.

 

Kombinasjonen av separasjonsgel og antikoagulant sørger for et stabilt produkt, hvor hver injeksjon blir lik. I tillegg er Cellular Matrix ®et lukket produkt som ikke kan kontamineres utenifra. Dette gir en ekstra sikkerhet ovenfor pasienten Nyere studier med Cellular Matrix  viser positiv effekt på behandling av mild til moderat arthrose.

 

ANVENDELSE

 

Cellular matrix anvendes ved tilfeller av mild til moderat artrose. Hele prosessen med å fremstille dette er likt som A-PRP. Eneste forskjellen er at det er lagt til 2ml hyaluronsyre i disse tubene. Legg merke til at det ikke anbefales cellular matrix, men heller A-PRP dersom pasienten er allergisk eller hypersensitiv for hyaluronsyre.

ANBEFALT DOSERING

 

      OA grad 1:        

1 injeksjon per behandling. Under oppfølging etter 6mnd kan en ny dose injiseres. Om kneet er væskefylt, anbefales det å aspirere dette på forhånd.  

       

 OA grad 2-3:    

1 injeksjon hver måned i 3mnd for optimalt resultat.

         

    OA grad 4:      

1 injeksjon hver måned i 3 mnd. En oppfølgingsinjeksjon etter 6mnd om nødvendig.  Dette er det eneste preparatet som tillater kombinasjonen av PRP og hyaluronsyre (HA) i forhold til CE lover og regelverk. Med tanke på at det ikke er lov å modifisere medisin eller biologiske legemidler, kan ikke brukeren/terapeuten blande dette selv.   

 

Biologi PRP blir preparert i sammensetning med høy kvalitets, non-cross linked HA som blir produsert gjennom en bakteriell fermentasjon. HA skaper et cellevennlig miljø hvor blodplater kan samle seg. Dette biologiske, sammensatte nettverket av PRP og HA fasiliterer cellemigrasjon og cellespredning i det injiserte område. HA sørger for viskoelastisitet, øker effekten av og stabiliserer vekstfaktorene i PRP.

Den har kapasiteten til å binde til seg opp til 1000x vannmengden av sitt eget volum. HA er veldig godt egnet i behandlingen av OA, samtidig som det også er bevist at effekten av HA ikke er langvarig. Derfor blir kombinasjonen av PRP og HA den beste, fordi PRP vil optimalisere vevet og HA sørger for at forholdene for dette ligger best mulig til rette.

Den katabolske prosessen av inflammasjon og degenerasjon som induserer smerte og stivhet, blir snudd til å regulere inflammasjonen og lette på symptomer. PRP og HA har en god effekt på symptomatisk leddsmerte og på mobilitet. Det er stor evidens for at synergien mellom disse to er utelukkende positivt. Det finnes flere studier som har forsket på sammenhengen mellom PRP og HA. Se mer informasjon under våre dokumenter eller henvend deg til Adcare.

  

Etter behandling Hvile er anbefalt de første 24 timer etter behandling. Pasienten skal ikke bedrive idrett/trening eller annet som skaper høy belastning for skadestedet, og skal unngå aktiviteter utover normale, daglige gjøremål. Pasienten kan oppleve at ubehaget på skadestedet øker litt de første 48t men at dette vil avta deretter. NSAID’s må ikke brukes.   

Resultater Arthrose Behandling av arthrose i kne, hofte og skulder. En rekke publiserte studier. A-PRP/HA behandling med Cellular Matrix resulterte i positivt symtomatisk effekt. A-PRP/HA har vist seg å være merkbart mer effektivt enn Hyaluronsyre. “CellularMatrix provided significant pain relief and functional improvement in 87.3% of patients who had an unsatisfactory clinical response to previous therapy with HA alone.” Renevier JL, Marc JF, Revue du Rhumatisme 2014;81:A202

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon ang injeksjon.

A-PRP®

 

A-PRP for behandling av idrettsrelatert skader. Autologt platerikt plasma(PRP) er en behandlingsform hvor kroppens egne blodplater blir skilt ut og benyttet for å starte en mer effektiv helingsprosess på skader i sene, leddbånd og muskel. Ved hjelp av patentert teknikk separeres røde og hvite blodceller bort og man har igjen platerikt plasma eller blodplater med vekstfaktorer.

 

Beskrivelse Blodplateberiket plasma (PRP) er ett godt alternativ for behandling av bløtvev (tendinopatier, menisk, muskelrift etc.) i muskel-skjelett-systemet. I Norge er interessen for PRP økende og Adcare er distributør av A-PRP® (Autologt platerikt plasma) fra firmaet RegenLab. RegenLab har FDA og CE godkjenning, og over 2 millioner pasienter er behandlet med deres A-PRP system i USA, Europa og Asia.

HVA ER A-PRP® ?

 

A-PRP fra RegenLab A-PRP A-PRP® er plateberiket plasma og blodplatekonsentrat med ekstremt lavt nivå av røde og hvite blodceller, fremstilt fra pasientens eget blod. En venøs blodprøve på 10ml sentrifugeres i en beholder som inneholder en patentert separasjons-gel som skaper en barriere mot de røde/hvite blodcellene. Gelen, som er i fast form, vil endre struktur til flytende under sentrifugering, slik at den legger seg mellom de ‘’gode’’ stoffene (plasma, trombocytter, lymfocytter, monocytter og mesenchymale celler) og de ‘’dårlige’’ stoffene (røde blodceller, ergocytter og granulitter) etter sentrifugeringen.

 

Røde blodceller vil bli redusert med 99.7%. De hvite blodcellene vil bli redusert med 96.7% og det lille som er igjen, er de anti inflammatoriske, hvite blodcellene; lymfocytter og monocytter. Dette sikrer at du har en ferdig A-PRP® med aktive blodplater, som er renest mulig og med markedets laveste leukocyttnivå. Blodplatene er plateberiket med en konsentrasjon på 1.6 ganger og minst 80% av blodplatene er bevart i prøven i tillegg til vekstfaktorer som FGF, PDGF, TGF-ß, EGF, VEGF og IGF. Det ferdige produktet vil gi 5-6ml veske til injeksjonen. A-PRP stimulerer vaskularisasjon på skadestedet og optimal vevsregenerering.

ANVENDELSE

 

A-PRP brukes i hovedsak kun på bløtvev (tendinopatier, menisk, muskelrift etc.).

Unntaket er hos pasienter som er allergiske/hypersensitive mot hyaluronsyre . Allerede samme dag som skaden oppstår, kan man injisere. Jo tidligere, jo bedre. Ved idrettsskader er det som regel nok med 1 injeksjon. Bruken av A-PRP på bløtvevsskader er bevist å kunne forkorte helbredelsesprosessen med 40-50% samt å redusere smerten

INFORMATIV VIDEO OM A-PRP®
bottom of page