Manuellterapi

Manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapeuter undersøker, vurderer og behandler plager i muskel-/skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner. De kan differensialdiagnostisere, det vil si skille mellom sykdommer i muskel- og skjelett og andre farlige sykdommer med samme symptomer (for eksempel brudd, skader, kreft eller inflammasjon). I undersøkelsen kan manuellterapeuten rekvirere bildediagnostikk (røntgen/MR/CT) og henvise til spesialist. Som del av behandlingen kan manuellterapeuten henvise til fysioterapi. Du trenger ikke henvisning fra lege for å få trygderefusjon hos manuellterapeut. Manuellterapeut kan også sykmelde.

røntgen
Manuellterapeuter kan rekvirere røntgen, henvise til spesialist og fysioterapeut, samt sykemelde. 

 

Manuellterapeuter har enten

a) eksamen i klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter ved norsk universitet eller tilsvarende utdanning, eller
b) godkjenning for bruk av manuellterapitakst A8 og har bestått eksamen i differensialdiagnostikk, laboratorieanalyser og utdanning i radiologi tilsvarende norsk masterutdanning.
I begge tilfeller har manuellterapeuten i tillegg særskilt opplæring i trygdefaglige emner.
Det tar sju år å bli utdannet som manuellterapeut.
Opptakskrav til utdanningen:

 • 4 år utdanning i fysioterapi (3 år på høgskole+1 år turnustjeneste).
 • 1 års praksis
 • Forskningsmetode (tilsvarende 9 studiepoeng).

Utdanningen

Manuellterapiutdanningen er et to års masterstudium på heltid ved Universitetet i Bergen.
Yrket har vært praktisert i Norge siden ca. 1950 og NAV gir refusjon ved behandling. I dag er det ca. 310 manuellterapeuter i alle landets fylker som er medlemmer av Manuellterapeutenes Servicekontor.

injeksjoner_wide

Bruk av Injeksjoner i muskelskjelettapparatet ved diagnostikk og smertebehandling vil være et nyttig supplement for manuellterapeuter som er primærkontakter

Manuellterapeuter arbeider hovedsakelig i kommunehelsetjenesten og en kompetansehevning blant manuellterapeutene i bruk av injeksjoner vil avlaste fastlegene og spesialisthelsetjenesten.

 

Hvilke pasienter behandler en manuellterapeut?

Manuellterapeuten behandler smerter i muskler og ledd i hele kroppen, for eksempel:

 • Hodepine, svimmelhet, øresus. Kjeveplager
 • Nakke- og – skulderplager
 • Armplager: tennis- og golferalbue. Slitasjegikt i håndledd og fingerledd. Seneskjedebetennelser. Carpaltunnelsyndrom
 • Ryggplager: lumbago, isjias
 • Bekkenplager: bekkenløsning og bekkenleddsyndrom
 • Hofteplager: slimposebetennelse, slitasjegikt
 • Kneplage: leddbåndskader, slimposebetennelse, kneskjellsplager, slitasjegikt
 • Ankelplager: leddbåndskader, slitasjeskader
 • Fotplager: achillssenebetennelse, hælspore, fotdeformiteter.
  (Noen manuellterapeuter har spesialisert seg på behandling av barn)

 

Hva gjør en manuellterapeut?

Undersøkelse: Manuellterapeuten gjennomfører en grundig fysisk undersøkelse for å kunne stille en klar diagnose for årsaken til smertene. Vanligvis tar en undersøkelse mellom 40-60 minutter. Manuellterapeuten gir deg informasjon om tilstanden. Hvis det er nødvendig for å finne årsaken til smerten, henviser manuellterapeuten til røntgen/MR eller spesialist.

Behandling: Manuellterapeuten gir råd om hvordan du skal forholde deg til plagene dine og instruksjon om hva du kan gjøre selv. Manuellterapeuten kan gi deg smertelindrende behandling og behandling som normaliserer muskel- og skjelettfunksjonene. Til dette brukes ulike behandlingsteknikker: å løsne ledd som har låst seg (manipulasjon), strekkbehandling (traksjon), massasje, tøyninger, avspenning, rygg- og nakkeskole. Spesielt for manuellterapeuter er at de i tillegg til de manuelle behandlingsmetodene kan gi målrettet behandling som tar sikte på å trene opp pasientenes reduserte funksjonsevne. Manuellterapeuter følger nasjonale og internasjonale retningslinjer i undersøkelse og behandling.

vondt-i-nakken
Manuellterapeuter behandler muskel- og skjelettsykdommer og skader, for eksempel vondt i nakken

-->