Lymfedrenasje

Lymfødem

Lymfødem er en spesiell ødemtype som skyldes redusert transportkapasitet i lymfesystemet. Av en eller annen grunn er lymfeårer blokkert (sekundært lymfødem) eller det er for få lymfekar (primært lymfødem). På grunn av denne reduserte transportkapsiteten vil lymfevæske sive ut i vevet og gi hevelse, særlig i armer og/eller ben. Primært lymfødem er en kronisk tilstand uten noen kjent bakenforliggende årsak, mens sekundært lymfødem skyldes sykdom/skade. Vi behandler lymfødem og tilbyr blant annet lymfedrenasje, taping, tilpassing av strømper m.m.

-->