Barnefysioterapi

Vi tar i mot henvendelser og tilbyr fysioterapi både individuelt og i grupper i alderen 0-18 år. Dette innbefatter vurdering, observasjoner, veiledning, behandling og oppfølging  både individuelt og i grupper. Vi behandler barn med ulike diagnoser og problemstillinger.

Fysioterapeuten tilrettelegger barn og unges omgivelser for å fremme god helse. Fysioterapeuten medvirker til tiltak som fremmer et godt fysisk og psykososialt miljø i barnehage, skole, institusjon, SFO, fritid og hjem.

Hva gjør vi?

 • Undersøker barn for å vurdere  om barnets  bevegelser er påfallende og/eller om den motoriske utviklingen er forsinket i forhold til hva en forventer av barn på denne alderen?
 • Tilrettelegge omgivelsene i hjemmet, barnehagen eller skolen for at barnet skal fungere best mulig ut fra sine forutsetninger.
 • Veilede foreldre og personell i barnehage eller skole for at de skal kunne gi best mulig stimulering av barnet i hverdagen.
 • Stimulere barnet gjennom lek til motorisk aktivitet med vekt på bevegelsesglede, koordinasjon, styrke og balanse.
 • Utfører behandling i form spesielle behandlingsteknikker ut fra diagnose og funn.
 • Deltar i samarbeidsmøter og utarbeider mål sammen med foreldre og andre instanser rundt barnet.
 • Samarbeider med 1. og 2 linjetjenesten og med de det vil være naturlig å samarbeide med.

 Vanlige diagnoser hos barn og unge som kan behandles av barnefysioterapeut

 • Oppfølging av premature/ dysmature barn
 • Deformiteter av føtter
 • Nyfødte med tilpasningsvansker
 • Skjev nakke/torticollis
 • Motoriske problemer
 • Cerebral parese og andre nevrologiske lidelser
 • Psykisk utviklingshemming
 • Hoftelidelser/hofteleddsdysplasi og andre ortopediske lidelser
 • Stress og hodepine
 • Såletilpassing
 • Lungesykdommer og astma
 • Revmatiske sykdommer
 • Følgetilstander etter ulykker
 • Ulike syndromer
 • Psykiske vansker
-->