A-PRPBlodplateberiket plasma (PRP) er ett godt alternativ for behandling av bløtvev (tendinopatier, menisk, muskelrift etc.) i muskel-skjelett-systemet.

Allerede samme dag som skaden oppstår, kan man injisere. Jo tidligere, jo bedre.
Ved idrettsskader er det som regel nok med 1 injeksjon.
Bruken av A-PRP på bløtvevsskader er bevist å kunne forkorte helbredelsesprosessen med 40-50% samt å redusere smerten
-->