Avdeling Lurøy

Fysioterapi/Manuellterapi

Lurøy kommune har en 100% privat stilling som fordeles blant våre fysioterapeuter og manuellterapeuter i Moheia Fysikalske avd. Lurøy. Disse dekker Lovund samt fastlandet (Aldersundet). Fysioterapitjenesten har som formål å behandle/forebygge muskel-skjelett plager, rehabilitering/habilitering av pasienter.

Hva kan en fysioterapeut/Manuellterapeut hjelpe deg med?
Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig kunnskap, og en erkjennelse av at ulike faktorer bidrar til opprettholdelse av helse, og likeledes til smerte og funksjonsnedsettelse. I tillegg til skader og sykdommer, kan livssituasjon og erfaringer, samt sosiale og kulturelle forhold føre til plager og funksjonsnedsettelse, idet fysiske og psykiske belastninger nedfelles kroppslig. I dette ligger at kroppens ulike deler, kropp – person og kropp – samfunn påvirker hverandre gjensidig.

Det vil si at hvis du har et problem med en funksjon eller smerte i en kroppsdel vil fyisoterapeuten ha mulighet til å kunne gjøre en vurdering av problemet og kartlegge årsaken til problemet, samt sammen med pasienten, utarbeide et behandlingsopplegg med definert målsetting.

Åpningstider

Lovund

  • Mandager 10.30 – 17.00
  • Fredager 10.30 – 13.00

Aldersundet

  • Mandager 08.00 – 19.00
  • Fredager 08.00 – 15.00

Kontakt

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å bestille en time eller har noen spørsmål

  • 75127080
-->