BEHANDLINGSFILOSOFI

Vi ved Moheia Fysikalske og Kiropraktiske senter har en visjon om å skape god bevegelse ved et hvert møte med våre pasienter. Vi tilbyr høy faglig kompetanse slik at de som oppsøker oss får den mest optimale behandlingen. Hver pasient undersøkes individuelt og behandlingen baseres på funn i undersøkelsen. Ved behov henvises pasienten videre til andre instanser eller tilbake til henvisende instans. Vi arbeider gjerne tverrfaglig internt og har et godt nettverk innenfor helsesektoren. Aktiv og endringsfokusert behandling prioriteres hos oss, dette for at du skal så raskt som mulig komme tilbake til ønsket aktivitet og arbeid.